• Tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2015

  Thứ hai, ngày 19/10/2015 - 12:44 chiều
  Tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2015
  Chỉ số giá xuất khẩu hàng hoá quý I năm nay giảm 1,82% so với quý trước và giảm 3,62%so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá của một số mặt hàng tăng/giảm so với các ...
 • Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2015

  Thứ hai, ngày 19/10/2015 - 12:41 chiều
  Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2015
  Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Hai ước tính đạt 9117 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 1788 tỷ đồng; vốn địa phương 7329 tỷ đồng. Tính ...
 • Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2015

  Thứ hai, ngày 19/10/2015 - 12:36 chiều
  Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2015
  Tổng thu ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng 01/2015 ước tính đạt 35,3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,9% dự toán năm, trong đó thu nội địa 25,5 nghìn tỷ đồng, bằng 4%; thu từ dầu ...
 • Tình hình kinh tế - xã hội năm 2014

  Thứ hai, ngày 19/10/2015 - 11:29 sáng
  Tình hình kinh tế - xã hội năm 2014
  Kinh tế - xã hội nước ta năm 2014 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm sau suy thoái toàn cầu. Các nền kinh tế lớn phát triển theo hướng đẩy nhanh tăng trưởng nhưng có ...
 • Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013

  Thứ hai, ngày 19/10/2015 - 11:22 sáng
  Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013
  Kinh thế thế giới năm 2013 vẫn còn nhiều bất ổn và biến động phức tạp. Tăng trưởng kinh tế của các nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu, đặc biệt là một số nước thành ...
 • Tình hình kinh tế - xã hội năm 2012

  Thứ hai, ngày 19/10/2015 - 11:10 sáng
  Tình hình kinh tế - xã hội năm 2012