Diễn Đàn Kinh Tế Việt Nam 2012

10:10:00 04/11/2015

Trao đổi và thảo luận về các chính sách, các vấn đề về tầm nhìn quốc gia, tái cấu trúc nền kinh tế, lựa chọn giữa cải cách tiệm tiến và đột phá thay đổi, cải cách thể chế kinh tế, phát triển vốn xã hội và các giá trị xã hội, kinh tế rừng, kinh tế tài nguyên, kinh tế biển, kinh tế môi trường tiến tới việc tìm kiếm các giải pháp cho Việt nam đạt được sự phát triển bền vững vì mục tiêu phục vụ con người, quốc gia dân tộc.

  • Nội dung chương trình: 
  • Trao đổi và thảo luận về các chính sách, các vấn đề về tầm nhìn quốc gia, tái cấu trúc nền kinh tế, lựa chọn giữa cải cách tiệm tiến và đột phá thay đổi, cải cách thể chế kinh tế, phát triển vốn xã hội và các giá trị xã hội, kinh tế rừng, kinh tế tài nguyên, kinh tế biển, kinh tế môi trường tiến tới việc tìm kiếm các giải pháp cho Việt nam đạt được sự phát triển bền vững vì mục tiêu phục vụ con người, quốc gia dân tộc.
  • Tổ chức sản xuất và cơ cấu ngành kinh tế theo hướng tăng dần các sản phẩm mang hàm lượng giá trị gia tăng cao nhằm đảm bảo cơ cấu sản xuất phù hợp với thị trường mục tiêu và sản phẩm đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi từ thị trường, cao hơn nữa là tạo ra nhu cầu cho các thị trường mới.
  • Động viên các doanh nghiệp có nhiều nỗ lực trong phát triển kinh tế kinh doanh gắn với việc không ngừng nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng trong sản phẩm.
  • Bắt nguồn từ ý tưởng muốn thiết lập một diễn đàn có uy tín trao tặng và công nhận nỗ lực của các doanh nghiệp hàng đầu và hoạt động thành công tại Việt Nam.
  • Nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam lên thành một trong những quốc gia hàng đầu dựa trên nền tảng của nghiên cứu, đổi mới và phát triển các sản phẩm có chất lượng cao.
  • Thảo luận về các vấn đề về phát triển doanh nghiệp và phát triển cuộc sống
  • Cung cấp các tài liệu về đánh giá kết quả phát triển kinh tế 10 năm và định hướng chiến lược 10 năm cho chiến lược kinh tế xã hội quốc gia.
  •  

Điều phối chương trình:

- TS. Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

- TS. Võ Trí Thành - Phó Viện trưởng - Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- PGS.TS. Lê Xuân Đình - Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Chương trình :

Tài liệu chương trình Download tại đây

13:30 - 14:00

Đón khách, Đăng ký đại biểu

14:00 - 14:10

Giới thiệu quan khách, phát biểu khai mạc

PGS.TS. Lê Xuân Đình

Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

14:10 - 14:15

Bài phát biểu của Lãnh đạo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

14:15 - 14:35

Những vấn đề đặt ra đối với kinh tế Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015

TS. Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

14:35 - 14:50

Quan sát triển vọng Kinh tế trong bối cảnh Toàn cầu hóa

Trần Trí Dũng

ĐHVP Research & Consultancy

TS. Vương Quân Hoàng

Nghiên cứu cao cấp - Trung tâm Emile Bernheim, Đại học Tổng hợp Brussels, Bỉ

14:50 - 15:05

Kinh tế Thế giới 2011 - 2012 và những tác động tới Kinh tế Việt Nam

PGS.TS. Võ Đại Lược

Tổng Giám đốc Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Việt Nam

15:05 - 15:35

Q&A: Tham luận và các ý kiến phát biểu

15:35 - 15:50

Cục diện Kinh tế Việt Nam 2012 - 2015

TS. Võ Trí Thành

Phó Viện trưởng - Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương -

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

15:50 - 16:05

Vài xu hướng chính của năm 2012

GS.TS. Nguyễn Mại

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài

16:05 - 16:20

 Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 - 2011 và Triển vọng 2012 - 2015

PGS.TS. Lê Xuân Nghĩa

Phó Chủ tịch - Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia

16:20 - 16:45

Q&A: Tham luận và các ý kiến phát biểu

16:45 - 17:30

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân Đông Á

Giới thiệu Ban Chủ Nhiêm

Giới thiệu Trưởng, Phó ban và Hội viên

Tặng hoa, giấy chứng nhận

17:30

Kết thúc

 

Hình ảnh chương trình: xem tại đây