Diễn Đàn Năng Lượng và Dầu Khí Đầu Tư và Phát Triển Bền Vững

16:35:00 12/11/2015

Nội dung thảo luận hướng đến các vấn đề về tầm nhìn quốc gia đối với cung cấp và sử dụng năng lượng, dầu khí và các giải pháp cho Việt Nam đạt được sự phát triển bền vững vì mục tiêu phục vụ con người, quốc gia dân tộc;

Chương trình Diễn đàn có sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành; các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý; đại diện các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, cùng thảo luận những vấn đề liên quan đến phát triển và quy hoạch ngành năng lượng trong nước nói chung và ngành dầu khí nói riêng; Nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực; Phát triển cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh trong điều kiện sử dụng hợp lý nguồn năng lượng.

Chương trình

Thời gian: 08h30 Thứ Năm, ngày 09/5/2013

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế - 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội

 

08:00 – 08:30

Đón khách, Đăng ký đại biểu

08:30 – 08:35

Giới thiệu quan khách

08:35 – 08:40

Khai mạc Diễn đàn

Thứ trưởng Trần Tuấn Anh - Bộ Công Thương

 

Phiên 1:

08:40 – 09:00

Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và những thách thức

TS. Trần Viết Ngãi - Chủ tịch

Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA)

09:00 – 09:20

Nghiên cứu an ninh năng lượng có tính đến điều kiện đặc thù của Việt Nam

TS. Đoàn Văn Bình

Viện Khoa học Năng lượng

09:20 – 09:40

Một số khuyến nghị trong công tác Quy hoạch năng lượng ở Việt Nam

TS. Trần Hồng Nguyên

Trường Đại học Điện lực - EVN

09:40 – 10:10

Q&A: Thảo luận

 

10:10 – 10:30

Tea break

 

Phiên 2:

10:30 – 10:50

Tiết kiệm điện cần cả xã hội vào cuộc

ThS. Trần Viết Nguyên

Phó Trưởng Ban Kinh doanh - EVN

10:50 – 11:10

Phát triển  năng lượng tái tạo – Một trong những giải pháp chủ chốt cho phát triển năng lượng bền vững

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Viện Năng lượng

11:10 – 11:30

Đánh giá tiềm năng năng lượng sinh khối từ phụ phẩm lúa gạo ở Việt Nam

ThS. Đỗ Đức Tưởng

Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV Việt Nam)

11:30 – 12:00

Q&A: Thảo luận

 

Kết thúc

 

Download tài liệu trong diễn đàn tại đây.

Hình ảnh trong diễn đàn xem tại đây.