Diễn Đàn Kinh Tế Việt Nam 2014

10:43:00 04/11/2015
 • Trao đổi và thảo luận về các chính sách, các vấn đề về tầm nhìn quốc gia, tái cấu trúc nền kinh tế, lựa chọn giữa cải cách tiệm tiến và đột phá thay đổi, cải cách thể chế kinh tế, phát triển vốn xã hội và các giá trị xã hội, kinh tế rừng, kinh tế tài nguyên, kinh tế biển, kinh tế môi trường tiến tới việc tìm kiếm các giải pháp cho Việt nam đạt được sự phát triển bền vững vì mục tiêu phục vụ con người, quốc gia dân tộc.

Nội dung chương trình:

 • Trao đổi và thảo luận về các chính sách, các vấn đề về tầm nhìn quốc gia, tái cấu trúc nền kinh tế, lựa chọn giữa cải cách tiệm tiến và đột phá thay đổi, cải cách thể chế kinh tế, phát triển vốn xã hội và các giá trị xã hội, kinh tế rừng, kinh tế tài nguyên, kinh tế biển, kinh tế môi trường tiến tới việc tìm kiếm các giải pháp cho Việt nam đạt được sự phát triển bền vững vì mục tiêu phục vụ con người, quốc gia dân tộc.
 • Tổ chức sản xuất và cơ cấu ngành kinh tế theo hướng tăng dần các sản phẩm mang hàm lượng giá trị gia tăng cao nhằm đảm bảo cơ cấu sản xuất phù hợp với thị trường mục tiêu và sản phẩm đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi từ thị trường, cao hơn nữa là tạo ra nhu cầu cho các thị trường mới.
 • Động viên các doanh nghiệp có nhiều nỗ lực trong phát triển kinh tế kinh doanh gắn với việc không ngừng nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng trong sản phẩm.
 • Bắt nguồn từ ý tưởng muốn thiết lập một diễn đàn có uy tín trao tặng và công nhận nỗ lực của các doanh nghiệp hàng đầu và hoạt động thành công tại Việt Nam.
 • Nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam lên thành một trong những quốc gia hàng đầu dựa trên nền tảng của nghiên cứu, đổi mới và phát triển các sản phẩm có chất lượng cao.
 • Thảo luận về các vấn đề về phát triển doanh nghiệp và phát triển cuộc sống
 • Cung cấp các tài liệu về đánh giá kết quả phát triển kinh tế và định hướng chiến lược cho những năm tới.
 • Hội thảo, Hội nghị được ghi hình, truyền hình, phát thanh bởi Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và 50 cơ quan báo chí.
 •  
 • Thời gian: 8h00 – 11h30 ngày 24/10/2014
 • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc tế - 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội
 • Điều phối Chương trình: Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương

Chương trình:

Tài liệu chương trình Download tại đây

Thời gian

Nội dung dự kiến

Người phát biểu

8:00-8:30

Đón tiếp đại biểu

Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch Đầu tư

Vụ kinh tế tổng hợp, Văn phòng – Ban Kinh tế Trung ương

8:30-8:35

Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương

Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương

8:35-8:40

Tái cơ cấu kinh tế Việt Nam

PGS.TS. Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

8:40-8:45

Cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh bền vững – Cơ hội và thách thức

TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh – Phó Viện trưởng

Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương – CIEM (Bộ Kế hoạch Đầu tư)

8:45-8:55

Phát biểu của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch Đầu tư

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch Đầu tư

8:55-9:05

Tăng trưởng xanh của Việt Nam: Từ chiến lược đến hành động

TS. Phạm Hoàng Mai – Vụ trưởng

Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường (Bộ Kế hoạch Đầu tư)

9:05-9h15

Tăng trưởng xanh gắn với công nghệ xanh và quản lý môi trường hiệu quả

Ông Đặng Quốc Thắng – Trưởng ban Kinh tế tài nguyên môi trường

Viện chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường

9:15-9:35

Q&A

 

9:35-9:45

Nghỉ giải lao

 

9:45-10:00

Vấn đề an sinh xã hội với tăng trưởng xanh

Ông Nguyễn Văn Hồi – Cục trưởng

Cục bảo trợ xã hội

10:00-10:15

Cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng từ nâu sang xanh

Ông Hoàng Danh Sơn – Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh

10:15-10:30

Vai trò quản lý nhà nước về môi trường trong thúc đẩy tăng trưởng xanh

Ông Dương Xuân Điệp

Viện khoa học môi trường - Tổng Cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường)

10:30-10:45

Tăng trưởng xanh trong chiến lược phát triển của các quốc gia và toàn cầu

Ông Đào Xuân Lai - Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP)

10:45-11:00

Góp bàn về xanh hóa trong tái cơ cấu Kinh tế

PGS.TS. Nguyễn Danh Sơn – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

11:00-11:20

Q & A

 

11:20-11:30

Phát biểu kết thúc Hội nghị

Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương

 

Hình ảnh chương trình: Xem tại đây