• Diễn đàn “Tổng kết 30 năm phát triển kinh tế Việt Nam"
  Phát biểu đề dẫn, PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam khẳng định: Thành tựu quan trọng bậc nhất của Đổi mới là việc chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập ...
 • Tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2015

  Thứ hai, ngày 19/10/2015 - 12:44 chiều
  Tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2015
  Chỉ số giá xuất khẩu hàng hoá quý I năm nay giảm 1,82% so với quý trước và giảm 3,62%so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá của một số mặt hàng tăng/giảm so với các ...
 • Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2015

  Thứ hai, ngày 19/10/2015 - 12:41 chiều
  Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2015
  Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Hai ước tính đạt 9117 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 1788 tỷ đồng; vốn địa phương 7329 tỷ đồng. Tính ...
 • Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2015

  Thứ hai, ngày 19/10/2015 - 12:36 chiều
  Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2015
  Tổng thu ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng 01/2015 ước tính đạt 35,3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,9% dự toán năm, trong đó thu nội địa 25,5 nghìn tỷ đồng, bằng 4%; thu từ dầu ...