Diễn đàn “Tổng kết 30 năm phát triển kinh tế Việt Nam"

13:35:00 26/11/2015
Tài liệu đính kèm: Tải về

Phát biểu đề dẫn, PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam khẳng định: Thành tựu quan trọng bậc nhất của Đổi mới là việc chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp dựa trên nền tảng nền kinh tế nông nghiệp– nông dân cổ truyền sang kinh tế thị trường.

Phát biểu đề dẫn, PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam khẳng định: Thành tựu quan trọng bậc nhất của Đổi mới là việc chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp dựa trên nền tảng nền kinh tế nông nghiệp– nông dân cổ truyền sang kinh tế thị trường. Nhờ đó, đất nước thoát khỏi phương thức phát triển lạc hậu, biến quá trình này thành xu hướng không thể đảo ngược. Đây là kết quả của sự liên tục đổi mới tư duy phát triển, chuyển hóa sức mạnh của tư duy phát triển mới, phù hợp với xu hướng chung của thế giới, thành các thành tựu kinh tế hiện thực, cụ thể, biểu hiện ở mức tăng trưởng kinh tế cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, ngoại thương phát triển, thu hút nhiều FDI và ODA, chủ động và tích cực mở cửa, hội nhập kinh tế thế giới.

 

Chủ trì:

Ông Bùi Thế Cường 

(Ủy viên TW Đảng - Phó trưởng ban Ban Kinh tế TW) 

Ông Nguyễn Xuân Thắng 

(Ủy viên TW Đảng - Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) 

Ông Nguyễn Văn Thành 

(Ủy viên TW Đảng - Phó Chánh Văn phòng TW Đảng)

Chương trình

 

8.00 - 8.30

Đón khách

8.30 - 8.45

Giới thiệu đại biểu

8.45 - 9.00

Phát biểu đề dẫn: PGS.TS. Trần Đình Thiên

9.00- 10.45

Tham luận của các chuyên gia kinh tế

 

  •  
  • TS. Vũ Tuấn Anh

Bình luận: Đổi mới kinh tế Việt Nam từ góc nhìn so sánh lịch sử

  • GS.TSKH. Nguyễn Quang Thái

Bình luận: Đổi mới kinh tế Việt Nam từ góc nhìn so sánh quốc tế

  • TS. Lưu Bích Hồ

Bình luận: Đổi mới kinh tế Việt Nam từ góc nhìn so sánh hội nhập

TS. Lê Xuân Bá, Viện Nghiên cứu Quản lý KT TW

Bình luận : Bàn về mức độ tụt hậu của Việt Nam

 

10.45-11.00

Giải lao, tiệc trà

11.00 - 11.45

Thảo luận

Nguyên Phó Thủ Tướng Vũ Khoan

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội 

TS. Tô Trung Thành, ĐH Kinh tế Quốc dân 

TS. Phạm Thế Anh, ĐH Kinh tế Quốc dân 

Bà Phạm Chi Lan, TS Lê Đăng Doanh 

11.45 - 12.00

Tổng kết, kết luận

 

Hình ảnh của chương trình : Xem tại đây .