• Tái cơ cấu nền kinh tế: Chuyển động chậm

    Thứ tư, ngày 12/10/2016 - 02:51 chiều
    Tái cơ cấu nền kinh tế: Chuyển động chậm
    "Tái cơ cấu tiến triển rất chậm, thành quả đạt được khá hạn chế, còn xa mới đạt mục tiêu và kỳ vọng" - đây là nhận định của TS. Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế  - ...